หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP 
 
เทศบาลตำบลห้วยกรด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกรด
www.huaikrod.go.th
นายสมคิด สุธีรชูเกียรติ
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกรด
วิสัยทัศน์ ทต.ห้วยกรด
''จริงใจ มุ่งมั่น เข้าถึงปัญหา
พัฒนาคน พัฒนาตำบลห้วยกรดอย่างยั่งยืน''
เทศบาลตำบลห้วยกรดพร้อมสนับสนุน
ด้านการศึกษาในชุมชนอย่างเต็มที่
วัดกลาง
แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในชุมชน
สถานีอนามัยห้วยกรด
พร้อมบริการและใส่ใจในสุขภาพของประชาชน
1
2
3
4
5
 
 
นายพิชิตชัย ชาตะสุภณ
ปลัดเทศบาล
 
นางศรีสุดา พงศ์เสรีวัฒน์
รองปลัดเทศบาล
 
 
นางสาวชลธิชา สุขโก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวภัทรนันท์ อินนา
เจ้าพนักงานธุรการ


นายปัญญา บุญมุข
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง


จ.ส.อ.พชร ศรีวสุธากุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายไพศาล เสือทับ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวอนัญพร นุชอยู่
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางภัสทราภรณ์ กลั่นทิม
ผู้ช่วยบุคลากร
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : o-๕๖๙๔-๕o๘๘
หรือ
คลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม 3,079,758 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2554