หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP 
 
เทศบาลตำบลห้วยกรด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกรด
www.huaikrod.go.th
วิสัยทัศน์ ทต.ห้วยกรด
''จริงใจ มุ่งมั่น เข้าถึงปัญหา
พัฒนาคน พัฒนาตำบลห้วยกรดอย่างยั่งยืน''
เทศบาลตำบลห้วยกรดพร้อมสนับสนุน
ด้านการศึกษาในชุมชนอย่างเต็มที่
วัดกลาง
แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในชุมชน
สถานีอนามัยห้วยกรด
พร้อมบริการและใส่ใจในสุขภาพของประชาชน
1
2
3
4
5
 
 

 
ประกาศ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย


ด้วยพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 มาตรา 12, 13, 14 และมาตรา 15 ได้กำหนดให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ซึ่งเป็นป้ายที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งจะต้องเสียภาษี และยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ฉะนั้น จึงประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ในเขตเทศบาลตำบลห้วยกรด ไปยื่นแบบแสดงรายการป้าย (ภ.ป. 1) ประจำปี พ.ศ. 2564 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกรด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ แบบพิมพ์ (ภ.ป.1) ขอรับได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โทร 056 945088 ต่อ 102
อนึ่ง เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่กำหนด หรือยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องจนเป็นเหตุให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีลดน้อยลง จะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 25 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2534

   ประกาศ  ณ  วันที่  17 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ธ.ค. 2563 เวลา 12.45 น. โดย คุณ ปาณิสรา กลัดภู่

ผู้เข้าชม 265 ท่าน

 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : o-๕๖๙๔-๕o๘๘
เทศบาลตำบลห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ๑๗๑๔๐
โทรศัพท์ : ๐-๕๖๙๔-๕๐๘๘ โทรสาร : ๐-๕๖๙๔-๕๐๘๙
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ เทศบาลตำบลห้วยกรด
จำนวนผู้เข้าชม 7,879,726 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10