หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP 
 
เทศบาลตำบลห้วยกรด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกรด
www.huaikrod.go.th
นายสมคิด สุธีรชูเกียรติ
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกรด
วิสัยทัศน์ ทต.ห้วยกรด
''จริงใจ มุ่งมั่น เข้าถึงปัญหา
พัฒนาคน พัฒนาตำบลห้วยกรดอย่างยั่งยืน''
เทศบาลตำบลห้วยกรดพร้อมสนับสนุน
ด้านการศึกษาในชุมชนอย่างเต็มที่
วัดกลาง
แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในชุมชน
สถานีอนามัยห้วยกรด
พร้อมบริการและใส่ใจในสุขภาพของประชาชน
1
2
3
4
5
 
 
นายบรรเจิด รักซ้อน
กำนัน
 
 


นางเอื้อมจันทร์ สังข์ชัย
สารวัตรกำนัน


นางสาวสง่า ปานนิล
สารวัตรกำนัน


นายวรชัย มงคลถาวร
แพทย์ประจำตำบล


นายคัด เที่ยงพลับ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒


นายวิชาญ ดิษฐิ์เหมือน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓


นายประคอง ทองมี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔


นายธีรศักด์ แหยมทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕


นางสุชิน อยู่ชัง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖


นายเฉลิม กลมศิลป์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : o-๕๖๙๔-๕o๘๘
หรือ
คลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม 3,019,266 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2554