หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 12 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
แผนพัฒนาพนีกงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 23 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)