หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาขุดลอกดินในรางระบายน้ำภายในตำบลห้วยกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยกรด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ cc. ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ cc. ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พ.ย.๒๕๖๕ จำนวน ๒ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ cc. ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ cc. ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง ภายในตำบลห้วยกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยกรด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ต.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25