หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ท่อ คสล. หมู่ที่ ๑, ๗ ตำบลห้วยกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (โดยวิธีเฉพาะจงเจาะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาด PC 200 ขุดลอกวัชพืชคลอง 1 ซ้าย 2 ซ้าย (ช่วงเช็คท่าข้ามหมู่ที่ 1 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยกรด โดยวิธีคัดเลือก [ 27 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗-๘ ตำบลห้วยกรด โดยวิธีคัดเลือก [ 27 ธ.ค. 2564 ]จ้างเปลี่ยนครอบหลังคา และเปลี่ยนฝ้าภายใน ศพด.ทต.ห้วยกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14