หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง จำนวน 2 โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยกรด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทลูกรัง (พร้อมเกลี่ยแต่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับ หมู่บ้าน ๑ ๙ ในเขตเทศบาลตำบลห้วยกรด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]จ้างตรวจสภาพเช็คระยะพร้อมถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลางทะเบีย กฉ 1576 ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8