หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง (ทะเบียน บต ๗๐๕๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยกรด จากบริเวณบ้านนายโพธิ์ บานเย็น ถึง ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยกรดพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]จ้างลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยบริเวณหน้าสำนักงานและสำนักงานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]จ้างปรับสภาพพื้นที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลและอาคารป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยกรด [ 21 มี.ค. 2566 ]ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยกรด [ 21 มี.ค. 2566 ]จ้างวางท่อพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกรด จากถนน คสล. คลองบางไก่เถื่อน ถึง บริเวณบ้านนางจำรัส เปี่ยมปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยกรด จากบริเวณที่นานายสมชาย อยู่เจริญ ถึง คลองชลประทานนานายบก เถื่อนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31