หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP 
 
เทศบาลตำบลห้วยกรด
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกรด
www.huaikrod.go.th
วิสัยทัศน์ ทต.ห้วยกรด
''จริงใจ มุ่งมั่น เข้าถึงปัญหา
พัฒนาคน พัฒนาตำบลห้วยกรดอย่างยั่งยืน''
เทศบาลตำบลห้วยกรดพร้อมสนับสนุน
ด้านการศึกษาในชุมชนอย่างเต็มที่
วัดกลาง
แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในชุมชน
สถานีอนามัยห้วยกรด
พร้อมบริการและใส่ใจในสุขภาพของประชาชน
1
2
3
4
5
 
 
 
 
เทศบาลตำบลห้วยกรดเป็นหนึ่งในเก้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอสรรคบุรี ตั้งอยู่ทิศตะวันออก เฉียงเหนือของอำเภอสรรคบุรี ห่างจากอำเภอประมาณ ๗ กิโลเมตร อยู่ไกลจากจังหวัดชัยนาทไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างทิศ ตะวันออก ของแม่น้ำน้อยกับทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่ ทั้งหมดประมาณ ๒๑.๔๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๓,๔๑๒ ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ๙,๖๖๐ ไร่ หรือประมาณร้อยละ ๗๒ ของ พื้นที่ทั้งหมด โดยพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ ในการทำนา ทำสวน ไม้ประดับ
 
 
 
ตราเครื่องหมาย เป็นรูป โบสถ์ เจดีย์ วิหาร ต้นตาลโตนดอยู่ภายใน วงกลม
ความหมายของภาพ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความขลัง และ ศักดิ์สิทธิ์ แทนสถานที่สำคัญฯ ในอดีตตามตำนานที่เล่าขานกันมา ซึ่ง ปรากฏอยู่ และสอดคล้องกับคำขวัญตำบล คือ
"ภาษาสืบสาน ตาลโตนดลือเลื่อง พระเครื่องอาคมขลัง ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ มรดกไทยรำมะนา ตลาดค้าขายสุกร"
 
 
 
เทศบาลตำบลห้วยกรด มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นพื้นที่ ราบลุ่มแม่น้ำ ดินอุดมสมบรูณ์ เหมาะแก่การเกษตร มีระบบชลประทาน ที่ดี ส่งน้ำได้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ และยังมีการใช้แหล่งน้ำใต้ดินจาก บ่อตอก บ่อเจาะ จำนวน ๑๓๔ แห่ง ทำให้เกษตรกรสามารถทำการ เพาะปลูกได้ตลอดปี
 
 
 
เทศบาลตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลห้วยกรด เป็นองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยกรด เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และต่อมากระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกรด โดยจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลห้วยกรด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทต.ชัยนาท
ทต.บางหลวง
อ.เมือง
อ.สรรพยา
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ทต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทต.เจ้าพระยา อ.สรรพยา
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี  
ประชากรทั้งสิ้น ๒,๗๑๐ ครัวเรือน จำนวน ๙,๐๒๒ คน ประกอบด้วย

ชาย จำนวน ๔,๒๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๘

หญิง จำนวน ๔,๗๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๒
มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๔๒๑ คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เทศบาลตำบลห้วยกรด ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ หมู่บ้าน
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
    บ้านท่าข้าม          
  บ้านท่าวัว        
    บ้านท่าช้าง          
  บ้านคลองรี        
    บ้านท่าสะเดา          
  บ้านบางไก่เถื่อน        
    บ้านคลองมะขามขวาด          
  บ้านท่ากร่าง        
    บ้านบางยายอ้น          
    รวม ๔,๒๗๕ ๔,๗๔๗ ๙,๐๒๒ ๒,๗๑๐
 
 
  ๑. เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๐
  ๒. รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ ๒๐
  ๓. อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ ๑๐
  ๔. การค้าขาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐
  รวมทั้งหมด ๑๐๐
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : o-๕๖๙๔-๕o๘๘
เทศบาลตำบลห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ๑๗๑๔๐
โทรศัพท์ : ๐-๕๖๙๔-๕๐๘๘ โทรสาร : ๐-๕๖๙๔-๕๐๘๙
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ เทศบาลตำบลห้วยกรด
จำนวนผู้เข้าชม 8,380,831 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10